Eén aanspreekpunt

Met BWaste kiest u één leverancier die op het gebied van ondergrondse afvalinzameling, het complete pakket uit één hand kan leveren. BWaste opereert als regisseur en fungeert als "Single Point of Contact" naar haar klanten, ongeacht of het gaat om het leveren en plaatsen van kwalitatief hoogwaardige ondergrondse containers, het reinigen en onderhoud van uw containerpark, het installeren en configureren van elektronica in containers of het opleiden van uw mensen om met het container management systeem te kunnen werken.

Het besluit om afval ondergronds in te gaan zamelen heeft tot gevolg dat er vele mogelijkheden ontstaan waarop deze transitie kan plaatsvinden. Indien gewenst helpt BWaste u graag met het inzichtelijk maken van verschillende mogelijkheden waarop een ondergronds containerpark kan worden ontwikkeld en onderhouden teneinde een duurzame investering te doen die lonend gaat zijn.

BWaste betekent:

·  20 jaar ervaring in de Benelux.
• Turn-Key oplossingen voor ondergrondse afvalinzameling.
• Meer dan 230 gemeenten in Nederland die BWaste als leverancier hebben voor diensten en/of producten die zij levert.
• Niet alleen leverancier van ondergrondse containers maar tevens van elektronica, software en services behorende bij dergelijke afvalinzamelingssystemen.

· BWaste levert tot 15 jaar garantie indien het containerparkonderhoud door haar gedaan wordt.
· 6 eigen wasvoertuigen die op zeer professionele wijze containers wassen met 80⁰C water.
• Eigen personeel om TÜV-keuringen te doen teneinde veiligheid van de ondergrondse containers te kunnen garanderen.

Contact

 • Bezoekadres

  Zutphenseweg 42
  7211 ED Eefde
  T 0570 - 60 02 81
  F 0570 - 60 01 19


  Correspondentieadres

  Postbus 132
  7400 AC Deventer