Services

BWaste: ook marktleider op het gebied van onderhoud en reiniging van ondergrondse containers.

Zo beschikt BWaste over 6 eigen, moderne waswagens, bemand door getrainde vakmensen.

Reiniging

Het reinigen van de binnenkant van de inwerpzuilen, het voetgangersplatvorm en de container zelf wordt gedaan met behulp van 80°C heet water, onder hoge druk. Belangrijk voordeel van reinigen met zeer warm water is dat alle bacteriën en bacillen die zich in en rondom de container bevinden gedood worden. Hierdoor vermindert ook eventuele reukoverlast.  De betonput wordt aan de onderkant en onderin de put tevens schoon gemaakt en leeggehaald indien zich daar restwater of vast afval in bevindt.

 

TÜV-keuringen

BWaste heeft bevoegd personeel in dienst om zelfstandig TÜV-keuringen uit te voeren. Dit ten behoeve van de veiligheidsgarantie zodat gemeenten en reinigingsdiensten gevrijwaard blijven van eventuele problemen ten aanzien van het veilig functioneren van de systemen. Zo is men niet alleen zeker van de betrouwbaarheid van de arbeidsmiddelen, maar ook van de veiligheid van medewerkers.

Image result for tuv nederland logo

Onderhoud

BWaste biedt de mogelijkheid om op basis van een zogenaamd Total Cost of Ownership model het volledige onderhoud en de reiniging door haar te laten uitvoeren tegen een vast bedrag per container per maand waarin alle kosten zijn opgenomen.  In samenspraak met de klant kan worden overeengekomen dat de klant bepaalde verantwoordelijkheden zelf draagt op het vlak van onderhoudswerkzaamheden en/of reiniging, of alle verantwoordelijkheden op dit vlak overdraagt aan BWaste.

Afhankelijk van de overeenkomst die wordt aangegaan kunnen ook containeronderdelen die vervangen dienen te worden op voorraad gelegd worden bij de klant op locatie. Levertijden worden op deze manier tot een minimum gereduceerd.

Grondradar

Ondergrondse afvalinzameling wordt steeds populairder. Zij verfraait het stadsbeeld en vergroot de veiligheid. Dit betekent dat het steeds vaker gaat om het plaatsen van grote aantallen containers die geplaatst worden in bepaalde stadsdelen of een gehele stad. De locaties waar de containers geplaatst dienen te worden, worden ook gekozen gebaseerd op de fysieke mogelijkheden die er zijn om te plaatsen. Hierbij bepaalt de ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen, buizen, etc.) of plaatsing op een bepaalde locaties daadwerkelijk mogelijk is.

Helaas is het zelden mogelijk om exacte informatie vooraf te krijgen betreffende de exacte locaties van de betreffende infrastructuur. Dit brengt het risico met zich mee dat wanneer geplaatst moet gaan worden er gegraven gaat worden en men toch kabels en leidingen tegenkomt. Of deze zelfs beschadigt.

Naast de economische schade die hierdoor wordt veroorzaakt dient de klant een nieuwe locatie te kiezen. Door vooraf te controleren of de geplande locatie inderdaad de mogelijkheid biedt een container te plaatsen wordt zekerheid verkregen voordat er gegraven gaat worden. Grondradaronderzoek maakt het mogelijk om de exacte locaties tot een diepte van ongeveer 2 meter diepte nauwkeurig in kaart te brengen en nauwkeurig te zien wat zich in de bodem bevindt op de geplande plaatsingslocatie(s).

Zo kan vervolgens besloten worden of de container iets meer naar links of rechts dient te worden geplaatst of dat juist kabels en leidingen eenvoudig iets kunnen worden verlegd en de geplande locatie behouden kan blijven. Per dag kunnen tussen de 5 á 10 locaties nauwkeurig in kaart gebracht worden en proefgravingen gedaan worden om definitief te bepalen of plaatsing van ondergrondse containers mogelijk is.

Contact

 • Bezoekadres

  Zutphenseweg 42
  7211 ED Eefde
  T 0570 - 60 02 81
  F 0570 - 60 01 19


  Correspondentieadres

  Postbus 132
  7400 AC Deventer