Toegangscontrole

Toegangscontrole

Inwerpzuilen van BWaste waarmee plastic, restafval of andere gewenste fracties worden ingezameld zijn voorbereid op het aanbrengen van het Smartbox Ident-System. Het systeem identificeert met welke chipkaart toegang gevraagd wordt tot de zuil om er afval in te werpen waarna deze de zuil opent. Een belangrijk voordeel van het werken met een "ident-systeem" is dat ten allen tijde gezien kan worden met welke chipkaart de zuilen geopend worden en dat de zuilen niet ongeoorloofd, zonder chipkaart, geopend kunnen worden. Hierdoor wordt vandalisme tot een minimum terug gebracht en worden activiteiten als brandstichting in afvalcontainers voorkomen waardoor de veiligheid in de woonomgeving toeneemt. Better living.

In aanvulling op bovenstaande voordelen van het Smartbox Ident-System ontstaan er bij gebruikmaking van het systeem tevens mogelijkheden om afvalstoffenheffing variabel te plegen, afhankelijk van de hoeveelheid afval die per huishouden in de containers wordt gegooid. Hierdoor betalen huishoudens die afval produceren meer dan huishoudens die weinig afval produceren.
In een aantal landen wint dit model steeds meer aan populariteit omdat het afrekensysteem als zeer eerlijk wordt ervaren. Een belangrijk voordeel invoering van dit afvalstoffenheffingsmodel is dat de burger zich nóg bewuster wordt van het optimaal scheiden van afval, omdat alleen over restafval afvalstoffenheffing wordt geheven. 

Contact

 • Bezoekadres

  Zutphenseweg 42
  7211 ED Eefde
  T 0570 - 60 02 81
  F 0570 - 60 01 19


  Correspondentieadres

  Postbus 132
  7400 AC Deventer