BSmart Prepaid Afvalbetalen

In heel Nederland maken gemeenten op bepaalde (woon)locaties gebruik van ondergrondse afvalcontainers. De burgers voor wie deze containers bedoeld zijn, hebben een speciale afvalpas waarmee ze ‘hun’ container kunnen openen. Op grond van een vooraf bepaald vast deel van de afvalstoffenheffing mag iedere burger zijn container een maximaal aantal keren per jaar openen. Wordt dit aantal overschreden, dan treedt automatisch het variabele deel van de afvalstoffenheffing in werking.

Een uniek systeem

In de praktijk leidt de betaling van dit variabele deel tot (te) hoge administratieve kosten. Burgers betalen vaak pas na meerdere aanmaningen, sommigen betalen zelfs helemaal niet. Voor de gemeenten in kwestie brengt dat veel werk met zich mee − om nog maar te zwijgen van gederfde inkomsten. Om in deze situatie verandering te brengen, introduceert BWaste een systeem dat in Europa vooralsnog uniek is: BSmart.
 

Een afvalpas met prepaid tegoed

BSmart voegt aan de traditionele functie van de afvalpas een bijzondere extra functie toe. De pas wordt aan de burger geleverd met een prepaid tegoed voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Wanneer dit tegoed is opgebruikt, kan de burger het eenvoudig zelf opwaarderen om over te gaan op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Vóór elke storting in een ondergrondse container checkt de paslezer in de database of de houder van de pas voldoende tegoed heeft. Alleen als dat het geval is, kan de container worden geopend. De burger wordt dus in feite gedwongen ‘boter bij de vis’ te leveren. Dit systeem zal ertoe leiden dat de burger bewuster gaat nadenken over het storten van afval. Bovendien is de gemeente verlost van veel administratieve inspanningen (waaronder al die moeilijk te innen vorderingen) én de vele kosten die met dat alles gepaard gaan.

 
Gebruiksgemak

Het mooie van BSmart is dat het er met die multifunctionele afvalpas ook voor de burger een stuk makkelijker op wordt. Opwaarderen kan heel eenvoudig en op twee manieren: bij een Paypoint oplaadpunt (te vinden bij vele supermarkten en andere publieke locaties) of online met behulp van iDEAL, via een speciale website. Op deze website kan iedere pashouder eveneens het actuele saldo op de afvalpas raadplegen, en de persoonlijke storthistorie; het aantal keren dat de pashouder de ondergrondse container opent, wordt netjes bijgehouden, evenals het aantal bezoeken aan het afvalbrengstation. Tot slot, ook een absoluut pluspunt voor de burger: nooit meer onverwachte rekeningen achteraf!Voordelen voor de gemeente
  • Glashelder: één afvalpas voor alles
  • Alle stortingen vooruit betaald
  • Minder administratieve inspanningen en kosten
  • Geen contante betalingen meer
  • Meer ‘afvalbewustzijn’ bij de burger

Meer afvalbewustzijn

Door burgers inzicht te geven in de storthistorie worden ze zich meer bewust van hoe vaak en hoe veel ze storten en zullen hun gedrag navenant in positieve zin bijstellen.


De implementatie

Hoe de implementatie van BSmart in zijn werk gaat, is mede afhankelijk van de uitgangssituatie bij uw gemeente. Vanuit een bestaande diftar-situatie zijn de vereiste aanpassingen doorgaans minimaal. Ook bij communicatietraject om de burgers te informeren over het nieuwe systeem kan BWaste gemeenten met raad en daad terzijde staan.

 
Multifunctioneel

De burger kan dezelfde afvalpas ook gebruiken wanneer hij zelf afval gaat inleveren bij het gemeentelijke afvalbrengstation. Dat gebeurt dan onder dezelfde voorwaarden, dus met een prepaid tegoed voor het vaste deel en de noodzaak van opwaardering voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Bij het afvalbrengstation hoeven dus geen contante betalingen meer plaats te vinden, en ook dat is bevorderlijk voor de (financiële) efficiency.

 

"Afval loont."

Een nieuwe mogelijkheid is dat de burger met dezelfde afvalpas ook door afval te storten zijn tegoed kan opwaarderen wanneer hij deelneemt aan initiatieven die het gescheiden inleveren van afval stimuleert door burgers te belonen met geld.

Foto via afvalloont.nlEn wat te denken van het afrekenen na het inleveren van "oude metalen"? Ook hier hoeven geen contante betalingen meer plaats te vinden.
Smart cities. Better living.
 

(foto via afvalloont.nl)